středa, 06 květen 2015 08:32

Masarykova univerzita otevírá kybernetické cvičiště. Budou ho využívat studenti i odborníci

Napsal(a)
Ilustrační snímek Ilustrační snímek pixabay.com

Masarykova univerzita otvírá cvičiště pro kybernetické útoky. Jedná se o fyzický a virtuální prostor, který umožňuje simulaci kybernetických útoků. Výhodou tohoto cvičiště je, že se mohou vymodelovat téměř jakékoliv variace kybernetických útoků, a tím se lépe připravit na reálné hrozby.

"Prostor pro výzkum a výuku kybernetické bezpečnosti, ať už ten reálný nebo virtuální, který dnes otevíráme, je dalším konkrétním příkladem toho, jak se univerzita podílí na řešení aktuálních celospolečenských problémů a jak významnou roli při tom hraje spolupráce s dalšími institucemi," uvedl rektor MU Mikuláš Bek.

Kybernetický polygon, jak je cvičiště pojmenované, vznikl na Fakultě informatiky ve spolupráci s Ústavem výpočetní techniky Masarykovy univerzity. V laboratořích bude možné bezpečně simulovat prostředí, ve kterém dochází ke kybernetickému útoku. Ten pak bude možné analyzovat a testovat rizika bez potencionálního ohrožení reálné vnější infrastruktury. Bude tak možné modelovat například útoky na jadernou elektrárnu a následně testovat a analyzovat různé bezpečností rizika a lépe se tak připravit na potenciální reálné hrozby.

Přístup do laboratoře bude umožněn jak studentům, tak i specialistům ze soukromých firem, pracovníkům z Národního bezpečnostního úřadu a dalších bezpečnostních složek. První velkou zkouškou pak bude národní cvičení Cyber Czech 2015, které bude v říjnu pořádat pro své specialisty Národní bezpečnostní úřad.

"Vybudování Kybernetického polygonu a související infrastruktury, které je dalším krokem v rozvoji výzkumu v oblasti kybernetické bezpečnosti, si vyžádalo investici 22 milionů korun, které univerzita získala z programu Bezpečnostního výzkumu ČR a Operačního programu Podnikání a Inovace," uvedla mluvčí MU Tereza Fojtová.