úterý, 21 duben 2015 10:27

Masarykova univerzita volila rektora. Stal se jím opět Bek

Napsal(a)

Akademický senát Masarykovy univerzity opět volil rektora. V čele univerzity bude nadále Mikuláš Bek, který tak povede univerzitu další čtyři roky. Druhé rektorské období začne 1. září 2015 poté, co jej jmenuje prezident České republiky.

"Jako jednu z hlavních priorit ve svém programovém prohlášení vytyčil Bek posun Masarykovy univerzity ve světových žebříčcích vysokých škol z šesté do páté stovky. Cestou k tomu má být snižování počtů studentů připadajících na jednoho učitele, větší internacionalizace školy a posilování mezioborové spolupráce na výzkumných projektech s mezinárodním přesahem," uvedla mluvčí univerzity Tereza Fojtová.

Původní profesí muzikolog Bek se stal rektorem univerzity v roce 2011, kdy ve funkci vystřídal Petra Fialu. Tehdy porazil zbývající čtyři kandidáty. Vedení univerzity se ujal po zkušenostech ve funkci prorektora pro strategii a vnější vztahy Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty.

Pro Beka není rektorství manažerskou pozicí. "Rektorství není ani řešením hlavolamů teorie organizace, ani manažerskou výzvou, rektorství je starostí o společnou věc, o univerzitu, která je tvůrčím společenstvím studentů a učitelů," řekl Mikuláš Bek.

Masarykova univerzita je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v České republice a uznávanou středoevropskou univerzitou. Zřízena byla zákonem z 28. ledna 1919 jako druhá česká univerzita. V současnosti má devět fakult s více než 200 katedrami, ústavy a klinikami, na nichž se vzdělává kolem 37 tisíc studentů řádného studia.

S více než 4000 zaměstnanci je Masarykova univerzita druhým největším zaměstnavatelem v Jihomoravském kraji. Hospodaří s ročním rozpočtem více než 6 miliard korun a majetkem v hodnotě přes 13 miliard korun.