pondělí, 20 duben 2015 11:33

Filozof vydává Ústavu Země. Zaručuje jí stejná práva jako lidem

Napsal(a)

K letošnímu ročníku mezinárodního Dne Země, který připadl na 22. dubna, vydává filozof Josef Šmajs z Masarykovy univerzity Ústavu Země. Je to dokument, založený na starém filozofickém konceptu, který Zemi přiznává právní subjektivitu. Tímto krokem chce civilizaci uchránit před jejím úpadkem.

"Země je svébytným evolučním výtvorem, který je nadřazený člověku i jeho kultuře. Nemáme právo ji ničit a musíme ji uchovat obyvatelnou nejen pro další lidská pokolení, ale i ostatní živá stvoření," uvedl Josef Šmajs, který je autorem konceptu Evoluční ontologie.

Kultura je podle něj výsledkem nepřirozeného vývoje člověka a je v konfliktu s přírodou. Lidská kultura, tak jak je nastavena dnes, není v souladu se zákony přírody. "Bude-li však nastavena biofilně, tedy uctivě k životu, a bude-li respektovat svébytnost Země, rozvine se žádoucím směrem a vznikne vyšší úroveň vzájemné spolupráce mezi oběma různými systémy," řekl Šmajs.

Ústava Země je prezentována jako návrh právně závazného dokumentu. Obsahuje preambuli i analýzu forem právní ochrany životního prostředí.

Podle Šmajse je potřeba na Zemi pohlížet jako na nejvyšší ochranitelku života i se všemi právy, aby bylo možné vyřešit existenční diskuzi vedenou navzdory vědeckému a technickému pokroku.