Masarykova univerzita

Masarykova univerzita otvírá cvičiště pro kybernetické útoky. Jedná se o fyzický a virtuální prostor, který umožňuje simulaci kybernetických útoků. Výhodou tohoto cvičiště je, že se mohou vymodelovat téměř jakékoliv variace kybernetických útoků, a tím se lépe připravit na reálné hrozby.

Akademický senát Masarykovy univerzity opět volil rektora. V čele univerzity bude nadále Mikuláš Bek, který tak povede univerzitu další čtyři roky. Druhé rektorské období začne 1. září 2015 poté, co jej jmenuje prezident České republiky.

Skupina vědců a techniků z Masarykovy univerzity tráví šestý týden na polární stanici na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě. Polárníky čekají poslední dny v ledové říši a pak už se vydají na cestu domů. Díky dobrému počasí se expedici podařilo splnit vytyčené výzkumné úkoly.

Tým patnácti odborníků a techniků z Masarykovy univerzity odcestoval koncem prosince na antarktickou stanici Johanna Gregora Mendela, kde ho čekají výzkumné úkoly. Po příletu na ostrov museli členové expedice ze základny nejprve odházet závěje sněhu, které byly podle zkušených polárníků letos mnohem menší než loni. Skupina má za sebou první týden v ledovém království a zatím jí vše vychází podle plánů.

Experti z brněnské univerzity po vánočních svátcích zamířili na expedici na polární stanici Johanna Gregora Mendela, kterou univerzita vybudovala na antarktickém ostrově Jamese Rosse. V těchto končinách budou s kolegy z Chile odebírat krev tučňákům, aby zanalyzovali genovou rozmanitost populace těchto živočichů. Na dvouměsíční výpravu, která se koná podeváté, vyjelo letos patnáct odborníků a techniků.

Studenty, kteří se chystají přihlásit na Masarykovu univerzitu, čeká nově v přijímacích zkouškách desetina otázek v cizím jazyce. Do Testu studijních předpokladů (TSP), který uchazeči skládají na sedmi z devíti fakult, univerzita zařadí šest otázek v angličtině, němčině, španělštině, nebo franczouštině.  Uchazeči si budou moct vybrat z jazykových variant TSP při podání přihlášky.

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity se hlásí ke Světovému dni filozofie, který připadá na 20. listopadu a slaví jej akcí Týden vědy. Od úterý do neděle se na fakultě konají konference, odborné a popularizační přednášky pro veřejnost i zájemce o studium. Návštěvníci se mohou seznámit s výzkumem a výukou z oblasti filozofie, psychologie, pedagogiky, jazykovědy, teorie filmu, divadla, hudby, výtvarného umění, religionistiky, historie, archeologie a dalších oborů.