čtvrtek, 25 prosinec 2014 23:19

Rekonstrukce Zelňáku pokračuje. Náměstí s novou tváří se představí v květnu

Napsal(a)
Vizualizace nové podoby Zelného trhu. Vizualizace nové podoby Zelného trhu. www.brno.cz

Rozkopané náměstí, přes které se obtížně projíždí i prochází.Tak vypadá Zelný trh v posledních měsících. V těchto dnech zeje prázdnotou, dělníci a stroje se na něj vrátí 5. ledna a od té doby jim bude na dokončení projektu zbývat necelých pět měsíců. Historické náměstí se má po rekonstrukci stát příjemnou odpočinkovou zónou, ve které nebude chybět zeleň, lavičky, fontány nebo stojany na kolo, a kde budou i nadále fungovat ovocné a zeleninové trhy.

Nejnovější a nejviditelnější úpravou, která se na Zelném trhu odehrává, je pokládání konstrukčních vrstev. U hotelu a Moravského zemského muzea vzniká mozaika a povrch náměstí je dlážděn velkou kostkou. Před zraky kolemjdoucích se také objevují kamenné lavice a vyrůstají stožáry veřejného osvětlení. Kanalizace prochází rekonstrukcí.

Podle původního plánu měl být Zelný trh v nové podobě představen veřejnosti už v lednu. Stavební práce ale nabraly zpoždění, protože archeologický průzkum, který byl jejich součástí, se kvůli velkému množství historických nálezů protáhl.

"V centrální lokalitě náměstí označené jako etapa III měl archeologický průzkum dle smluvního harmonogramu trvat 10 dní, ve skutečnosti trval 112 dní," upřesnil mluvčí magistrátu Pavel Žára.

Podle Radmily Stránské z Národního památkového ústavu nemuselo zdržení nastat, kdyby tehdejší představitelé města pro archeology vyhradili více času. "Na nezbytnost provedení záchranného archeologického výzkumu a jeho značnou, byť obtížně specifikovatelnou, časovou náročnost z důvodu velkého rozsahu terénních zásahů v historickém jádru města jsme upozorňovali již od doby přípravy projektové dokumentace," řekla Stránská. 

Zelňák ukrýval až 2000 let staré předměty a kosterní ostatky

Na náměstí se našly předměty, které se vážou k nejstarším dějinám Brna a datují se do doby bronzové a železné, archeologové odhalili i lidské kosterní ostatky z období únětické kultury (cca 2000 - 1600 př. n .l.). Výzkum doložil také existenci komplexu masných krámů, které na náměstí existovaly od poloviny 13. až do začátku 17. století, kdy sloužilo jako tržiště.

Část zjištěných archeologických nálezů, mezi nimiž jsou například pozůstatky cihelného základového zdiva renesanční kašny, klenutá štola přivádějící vodu do Parnasovy kašny nebo úseky pozdně středověkých a novověkých vodovodních a kanalizačních štol, byla po zdokumentování konzervována pod současným povrchem náměstí.

zelnak zelnak2

Na náměstí zavládne nový dopravní režim a parkovací systém

Nový Zelňák bude od devíti dopoledne do pěti hodin odpoledne fungovat jako pěší zóna s příslušnými dopravními omezeními. Na náměstí se objeví celkem 48 parkovacích míst a k nim tři místa pro osoby se zdravotním hendikepem.

Rozsáhlá rekonstrukce začala letos 9. dubna, aktuální termín dokončení má být polovina května 2015. Celkové náklady na stavební úpravy ve výši zhruba 67 milionů korun jsou hrazeny z evropských fondů.