středa, 15 květen 2019 17:28

V Brně se loni narodilo nejvíce dětí za posledních 35 let

Napsal(a)

Brno vydalo už třetí Zprávu o stavu města 2019. Ta pomocí infografik ilustruje základní statistické ukazatele, které se vyvíjí pro město většinou pozitivně. Zpráva je členěna do pěti částí v návaznosti na strukturu strategie #brno2050, konkrétně na zdroje, správu města, prosperitu, služby a prostředí. Zpráva o stavu města je dostupná na webu data.brno.cz.

„Vydávání Zprávy o stavu města má pozitivní ohlas u veřejnosti, a proto se vždy snažíme o hledání nových zajímavých statistik, které představujeme populární a zjednodušenou formou,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Zpráva o stavu města vychází také v anglickém jazyce, což z ní dělá užitečný materiál pro prezentaci města cizincům a v zahraničí. Zjištěná data jsou ale zajímavá i pro občany, kteří mohou poznat město v řeči čísel. Zároveň se snažíme spolupracovat v oblasti sdílení dat i se soukromým sektorem, který nám poskytuje cenná data. Doufám, že se bude spolupráce nadále prohlubovat,“ dodal druhý náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Jaká data a informace například obsahuje Zpráva o stavu města 2019?

 • Celkově v Brně přibývá obyvatel, což je základní indikátor atraktivity města. Za rok se jejich počet zvýšil o 1154.
  Brněnský babyboom pokračuje. Loni se narodilo nejvíc dětí (4749) od roku 1984.
  8 z 10 dospělých lidí v Brně se nechce z Brna nikdy odstěhovat. Zároveň 7 z 10 lidí by doporučilo Brno jako místo pro život svým blízkým a známým.
  Evidujeme ale malý zájem občanů o dění v Brně. Téměř polovině lidí (42 %) je jedno, co se v Brně děje. Zde je velký potenciál pro zlepšení situace a větší občanskou participaci. Nákupní centra koncentrují více než jednu čtvrtinu celkové prodejní plochy Brna (27 %).
  Vysokoškolských studentů v Brně ubývá, ale jejich přínos pro ekonomiku města je stále větší. Student průměrně utratí kolem 10 tisíc Kč měsíčně. Všech 63 tisíc studentů utratí ročně tedy více než 7,5 mld. Kč.
  Počet cizinců s přihlášeným pobytem v Brně neustále roste. Nyní je jich kolem 30 tisíc a lze předpokládat, že číslo bude včetně započítání pracovních smluv oscilovat kolem 40 tisíců.
  Průměrná hrubá mzda je v Brně 35 715 Kč a zaznamenává v posledních letech dynamický nárůst. Horší zprávou je, že ženy vydělávají v Brně o 1/4 méně než muži. Zřejmě je to dáno vysokou koncentrací oborů zaměřených na informačních technologie, kde jsou velmi vysoké platy a zároveň je vykonávají převážně muži.
  Nezaměstnanost klesá, pohybuje se těsně nad 4 %. Horší zprávou je, že je v Brně stále velká skupina dlouhodobě nezaměstnaných osob.
  Bydlení je problém. Poptávka válcuje nabídku a v Brně se loni postavilo nejméně bytů (a to 1 163) od roku 2014.
  Ženy se v Brně průměrně dožívají 83 let a muži 77 let. Hodnoty jsou vyšší, než je celorepublikový průměr.
  Za 10 let klesl počet trestných činů (10 371) v Brně o 40 %.
  Brno navštíví ročně přes 720 tisíc turistů.
  V Brně připadne na 1 lékárnu 2 750 osob, což je nejlepší poměr ze všech okresů ČR.
  Nadměrnému hluku (60 dB) je vystaveno téměř 135 tisíc obyvatel Brna.
  Recyklujeme 17 % odpadu. Celkem se v Brně vyprodukuje více než 100 tisíc tun odpadu.
  Roční průměrná teplota v Brně roste a také je v Brně o dva stupně tepleji oproti průměru ČR.
  Průměrná plocha zeleně na jednoho obyvatele je v Brně 86 m2. Pro srovnání například v Londýně je to 27 m2 a ve Vídni 120 m2.
  Počet aut v Brně každoročně roste. Na 1000 obyvatel připadá 527 osobních aut.
  Denní spotřeba vody je v Brně nejnižší za posledních 20 let (107,36 litrů).

www.brno.cz