středa, 16 květen 2018 11:47

Město hospodařilo lépe, než čekalo

Napsal(a)

Díky vyšším příjmům a nedočerpání rozpočtu běžných i kapitálových výdajů zůstalo městu Brnu po finančním vypořádání k dispozici 2,4 miliardy korun. Z této částky bylo již do schváleného rozpočtu zapojeno 1,7 miliardy korun. Přerozdělení zbývajících peněz ve výši zhruba 0,7 miliardy korun dnes schválili brněnští zastupitelé.

K nejvýznamnějším položkám patří:

- příděly do Fondu rezerv a rozvoje na financování investičních akcí (300 mil. Kč) na velké investiční projekty a do Fondu kofinancování projektů na spolufinancování akcí, které jsou dotovány z evropských peněz (100 mil. Kč)

- pokrytí zákonného navýšení platů v příspěvkových organizacích v odvětví kultury (117 mil. Kč)

„V důsledku rozhodnutí vlády o navýšení platů zaměstnanců v kultuře pokrýváme tento požadavek částkou 117 milionů Kč. Snažili jsme se tyto prostředky obstarat z centrální úrovně od státu, ale to se doposud nepodařilo. Z tohoto důvodu jsme provedli toto rozpočtové opatření,“ vysvětlil primátor města Brna Petr Vokřál.
- navýšení transferů městským částem na opravy a rekonstrukce školských zařízení (33 mil. Kč; ve schváleném rozpočtu letošního roku již městské části obdržely 170 mil. Kč). Z částky 33 mil. Kč představuje nejvýznamnější část, a to 19 mil. Kč, dofinancování stavby víceúčelového tělovýchovného zařízení pro mládež při ZŠ Sirotkova. Městská část Brno-Žabovřesky na tuto akci obdržela od města již 40 milionů Kč, zbylou část měla pokrýt dotace z MŠMT ČR, kterou ale MČ nakonec nezískala.

- 8,39 milionu poputuje Technickým sítím Brno na vybudování veřejného osvětlení dle požadavků městských částí

- na úpravu veřejného prostoru mezi ulicemi Výstavní a Veletržní při Mendlově náměstí dostane městská část Brno-střed 5 milionů Kč a stejnou částku obdrží městská část Brno-Židenice na revitalizaci Juliánovského náměstí (tato akce pokračuje z roku 2017)

- nákup 50 lůžek včetně příslušenství do Úrazové nemocnice Brno za 2,5 milionu Kč

- rekonstrukce nosné stěny v okolí dvojice kopulí na brněnské Hvězdárně za 2,6 milionu Kč.

Zastupitelé města Brna dnes také schválili výsledky hospodaření statutárního města Brna za loňský rok. Příjmy dosáhly 13 144,6 milionu korun, což je oproti plánovanému rozpočtu téměř o 810 milionů korun více, a to zejména díky lepšímu výběru daní. Současně nebyly vyčerpány veškeré plánované výdaje. Z rozpočtu výdajů v objemu 15 321,5 milionu korun bylo čerpáno pouze 12 753,7 milionu.

www.brno.cz