úterý, 24 duben 2018 17:57

Hospodaření města: výsledek je podstatně lepší, než předpokládal plán

Napsal(a)

Výsledky hospodaření města za loňský rok dnes projednali radní. Příjmy dosáhly 13 144,6 milionu korun, což je oproti plánovanému rozpočtu téměř o 810 milionů korun více, a to zejména díky lepšímu výběru daní.

Současně nebyly vyčerpány veškeré plánované výdaje. Z rozpočtu výdajů v objemu 15 321,5 milionu korun bylo čerpáno pouze 12 753,7 milionu.

Nedočerpán zůstal rozpočet běžných výdajů (město nevyčerpalo 746,0 milionů korun, městské části pak 460,7 milionu) i kapitálových výdajů (město nevyčerpalo plánované investice za 558 milionů korun, městské části pak za 813 milionů).

„V důsledku vyšších příjmů a nedočerpání rozpočtu běžných i kapitálových výdajů zůstalo městu Brnu po finančním vypořádání k dispozici 2,4 miliardy korun. Z této částky bylo již do schváleného rozpočtu zálohově zapojeno 1,7 miliardy korun. Zapojení zbývajících volných zdrojů v objemu 0,7 miliardy korun projedná zastupitelstvo v květnu. K nejvýznamnějším položkám patří pokrytí zákonného navýšení platů v odvětví kultury a příděly do Fondu rezerv a rozvoje na financování investičních akcí a do Fondu kofinancování projektů na spolufinancování akcí, které jsou dotovány z evropských peněz,“ komentoval využití volných zdrojů v rozpočtu primátor Petr Vokřál.

V účelových fondech má město dále k dispozici 3,7 miliardy korun, a to zejména ve Fondu bytové výstavby (1,6 miliardy) a ve Fondu rezerv a rozvoje na financování investičních akcí (1,1 miliardy).

Město současně pokračuje ve snižování zadluženosti. V letošním roce splatí 310 milionů korun. Zůstatek úvěrů od Evropské investiční banky tak na konci letošního roku dosáhne 3,7 miliardy korun.

Stejně jako v předchozích letech i v roce 2017 hodnotily město Brno dvě významné ratingové agentury Moody’s a Standard and Poor’s. Městu bylo potvrzeno vysoké ratingové hodnocení A1 se stabilním výhledem (Moody’s), respektive AA- se stabilním výhledem (Standard and Poor’s).

www.brno.cz