čtvrtek, 13 listopad 2014 00:00

U přijímaček na Masarykovu univerzitu se objeví otázky v cizím jazyce

Napsal(a)
Ekonomicko-správní fakulta je jednou ze sedmi fakult, na které uchazeči o studium skládají Test studijních předpokladů. Ekonomicko-správní fakulta je jednou ze sedmi fakult, na které uchazeči o studium skládají Test studijních předpokladů. Masarykova univerzita

Studenty, kteří se chystají přihlásit na Masarykovu univerzitu, čeká nově v přijímacích zkouškách desetina otázek v cizím jazyce. Do Testu studijních předpokladů (TSP), který uchazeči skládají na sedmi z devíti fakult, univerzita zařadí šest otázek v angličtině, němčině, španělštině, nebo franczouštině.  Uchazeči si budou moct vybrat z jazykových variant TSP při podání přihlášky.

"Míra internacionalizace Masarykovy univerzity neustále roste, přibývá zahraničních lektorů, zvýšil se podíl zahraničních studentů i předmětů vyučovaných v cizím jazyce. Každý náš student musí během studia zvládnout práci s cizojazyčnou literaturou," řekl k opatření rektor univerzity Mikuláš Bek.

TSP se skládá z 60 otázek, které ověřují kritické, verbální, numerické a analytické myšlení, dále prostorovou představivost a kulturní přehled. Cizojazyčné otázky se budou nacházet v části zaměřené na kritické myšlení. Jednotnou přijímací zkoušku v podobě TSP nevyužívá pouze Lékařská fakulta a Fakulta sociálních studií, které dávají předost testům připravených společností Scio.

"Naším cílem není testovat úroveň znalosti cizího jazyka, ale ověřit si, že uchazeč je schopen na otázky v cizím jazyce reagovat. Zároveň chceme upozornit, že bez znalosti cizího jazyka se studenti na Masarykově univerzitě neobjedou," upřesnila prorektorka pro vzdělávací činnost Ivana Černá.

Studenti: test v cizím jazyce není žádný problém  

"Myslím si, že zavedení cizojazyčných otázek do testů ničemu a nikomu neuškodí - zvládnout cizí jazyk je úplně základní věc, jak pro studium, tak i pro další život a práci. Pro zájemce o studium na vysoké škole by to neměla být překážka, spíš výzva. Jsem jednoznačně pro a kdybych opět dělala TSP, určitě by mi to nevadilo," řekla studentka Eva Lalkovičová. 

Podobně se na to dívá i Marie Zemanová. "Mně by to nevadilo, vzhledem k tomu, že jsem chodila na jazykové gymnázium, tak by to pro mě mohlo být plus. Škoda že to nebylo už před těma pár lety, mohla jsem nahnat body," uvedla Zemanová. Dodala, že když se na školu hlásila, tak by si vybrala angličtinu, ale nyní po více než třech letech studia španělštiny by dala přednost tomuto románskému jazyku. 

V tomto školním roce tvoří cizinci na Masarykově univerzitě zhruba pětinu studentů - celkem jich je 7 100. Do statistik ale výrazně zasahují Slováci, kterých je téměř šest tisíc a kteří studují v češtině. Z dalších zahraničních zemí si rozšiřuje vzdělání na univerzitě přibližně 1 300 lidí z celkového počtu zhruba 38 tisíc studentů.

"Letos se trend přílivu Slováků zastavil a zvýšil se počet zahraničních studenů z jiných zemí," řekl Bek. V poslední době přibylo například studentů z Německa, Ruska, Španělska, Saudské Arábie či Izraele.