pondělí, 02 únor 2015 13:24

Začínají zápisy do mateřských škol. Přihlášky jsou poprvé všechny elektronicky

Napsal(a)
Ilustrační snímek Ilustrační snímek www.pixabay.com

Většina brněnských školek nabízí rodičům možnost získat přihlášku o zápis dětí do školky přes internet už třetím rokem. Předškolní zařízení v celé městské části Brno-střed se této formě zápisu vyhýbala, od následujícího školního roku se k němu ale také připojí.

„Elektronická podpora zápisu byla zavedena proto, aby učinila celý proces přijímání dětí do mateřských školek transparentnějším a efektivnějším. Současně má všem zúčastněným stranám ulehčit od nadměrné administrativy a zákonným zástupcům dítěte usnadnit orientaci v rámci přijímacího řízen," uvedl mluvčí magistrátu Pavel Žára.

Přihlášky do mateřských škol mohou rodiče získat od 2. do 27. února buď na internetu, v konkrétních školkách, nebo v odboru školství na brněnském magistrátu na Dominikánském náměstí. Sběr žádostí ve školkách se uskuteční 2. a 3. března od osmi hodin dopoledne do čtyř hodin odpoledne. Ačkoliv přihlášku je možné získat elektronicky, pro zápis dítěte je potřeba do daných školek přinést vyplněnou papírovou přihlášku osobně. Výsledky přijímacích řízení budou zveřejněny po 9. březnu.

Mezi kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol patří věk dítěte, bydliště, současná docházka do mateřské školy a případný sourozenec, který mateřskou školu již navštěvuje. Elektronický portál pro podání přihlášek najdou rodiče na stránkách zapisdoms.brno.cz

Na letošní školní rok hlásili rodiče do mateřských školek 4 495 dětí, z nichž 4 364 se zúčastnilo zápisu. V Brně je nyní 137 školek, které může navštěvovat až 11 492 dětí, v jedné třídě se nachází průměrně 25 dětí. Před deseti lety mohly školky z kapacitních důvodů přijmout o 1 400 dětí méně, ale přesto byl průměrný počet dětí na třídu nižší, na každou připadalo zhruba 23 dětí.