středa, 04 březen 2020 13:03

Poliklinika Zahradníkova rozšíří své služby o Centrum paliativní péče

Napsal(a)

Na Poliklinice Zahradníkova zahajuje činnost Centrum paliativní péče Brno, které postupně otevře poradnu pro paliativní péči a ambulanci paliativní medicíny a také zajistí fungování domácího hospice. Centrum bude ve své budově provozovat přímo Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, což je příspěvková organizace města Brna.

Ode dneška je v provozu poradna pro nemocné i jejich blízké. Poradenské služby jsou poskytovány formou osobní návštěvy, návštěvy u nemocného doma či telefonicky na čísle 770 193 675. Na poradnu se může obrátit kdokoli s dotazem, starostí či problémem týkajícím se zdravotních potíží, organizace péče, sociálních témat či psychického trápení. Podporu a péči ze strany poradny mohou dostat také ti, kterým zemřel někdo blízký.

Od dubna bude fungovat i ambulance. Specializovaná péče, ať už formou jednorázového konzilia či převzetím do ambulantní péče, bude poskytována přímo na Poliklinice Zahradníkova, nebo v případě imobilních pacientů u nich doma.

V polovině letošního roku pak zahájí činnost i domácí hospic, který zajistí péči do konce života doma, bez nutnosti hospitalizace. Tato služba bude dostupná nepřetržitě.

www.brno.cz