úterý, 30 leden 2018 17:49

Parkovací dům na Veveří: smlouva řeší soulad projektu města i dalšího investora v této oblasti

Napsal(a)

Rada města Brna dnes udělala důležitý krok ke stavbě parkovacího domu na ulici Veveří. Schválila uzavření takzvané plánovací smlouvy se společností ŠUMAVSKÁ tower, s. r. o., která nyní provádí rekonstrukci tří výškových budov na Šumavské a plánuje úpravy přilehlého parkoviště. Tato smlouva řeší případnou kolizi záměrů města a tohoto soukromého investora v dané lokalitě.

Pozemky, kterých se oba záměry týkají, patří městu Brnu. Pro parkovací dům s plánovanou kapacitou cca 400 míst je hotová studie, připravuje se zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. Poté se bude pokračovat systémem design and build (za zbývající část dokumentace i stavbu je zodpovědný zhotovitel).

„Pro parkovací dům, jehož stavbu zde připravujeme, bylo zásadní zajistit koordinaci s dalšími projekty, které se této lokality týkají, stejně jako vyřešit situaci sběrného dvora, který se zde nachází. Díky smlouvě, kterou jsme nyní schválili, se soukromý investor zavazuje k vybudování nové infrastruktury v tomto místě a zároveň městu zaručí, že tato infrastruktura umožní stavbu parkovacího domu v dané oblasti,“ uvedl náměstek primátora města Brna pro oblast investic Richard Mrázek.

Smlouva zajišťuje také to, že společnost bude povinna umožnit městu stavbu parkovacího domu, jakmile bude tato stavba připravena – a to i v případě, že město začne stavět dříve než soukromý investor, nebo že bude stavba soukromého investora teprve probíhat.

V lokalitě se nyní parkuje, zpevněná je však jen část plochy. Soukromý investor plánuje přestavbu, aby došlo k navýšení počtu parkovacích míst. Tato infrastruktura poté přejde do majetku města Brna. Vedle stávající zpevněné plochy bude nově zpevněna i sousední parkovací plocha. Část tohoto prostoru v budoucnu zabere plánovaný parkovací dům (viz přiložená vizualizace).

Na pozemcích se v současné době nachází kromě parkoviště také plocha pro sběrné středisko. V návrhu úpravy veřejných ploch se počítá s jeho přeložením blíže do centra a jeho kultivací. Součástí stavebních úprav jsou i sadové úpravy, a to jak v areálu parkoviště, tak jeho okolí.

Co řeší takzvaná plánovací smlouva: Plánovací smlouvy podle stavebního zákona upravují povinnosti soukromých investorů, jejichž projekty kladou požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu ve městě (tedy například vodovodů, kanalizace, chodníků, veřejného osvětlení a podobně). Sjednáním takových smluv zajišťuje město vybudování infrastruktury potřebného rozsahu. Současně podporuje rozvoj města, bez plánovacích smluv uzavřených s městem totiž investoři nemohou stavět.

www.brno.cz