středa, 29 červenec 2015 16:23

Brno posiluje svou transparentnost. Veřejnost bude mít přístup k rozpočtům i obchodním smlouvám

Napsal(a)
Ilustrační snímek Ilustrační snímek commons.wikimedia.org

Jednou z hlavních priorit města Brna je jeho transparentnost. Rada města Brna tak nyní vzala na vědomí iniciativu k vytvoření spolku Otevřená města, což je jeden z klíčových bodů Informační strategie města Brna. Cílem spolku je podporovat transparentnost a otevřenost místních samospráv.

"Tím se rozumí zejména pravidelné a přehledné zveřejňování informací, vstřícný přístup k občanům, vysoké možnosti zapojení občanů do veřejného dění, zprůhlednění veřejných zakázek od přípravy záměru až do odevzdání výsledku a také používání nových a otevřených technologií ve veřejné správě," uvedl mluvčí brněnského magistrátu Pavel Žára.

Proto bude například rozpočet Brna i jednotlivých městských částí veřejnosti k dispozici v online podobě. V úterý 28. července byla spuštěna webová stránka http://brno.cz/rozpocetonline/, kde mohou zájemci zatím v testovacím provozu najít jednotlivé rozpočty.

V průběhu srpna mají být data dále doplňovány a zpřesňovány, a to až do takové míry, aby je mohla užívat i odborná veřejnost k analýzám.

Dalším bodem bude zveřejňování obchodních smluv brněnských společností. "Již dnes mohou občané žádat městské obchodní společnosti o informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím," sdělil Žára. Naráží však na to, že tyto žádosti neúměrně zatěžují administrativu. Proto bude na portálu vytvořena knihovna, kde budou smlouvy k dispozici. To zajistí proaktivní přístup k informacím.

"Zástupcům všech městských společností bude zřízen přístup pro zápis i čtení a po úpravě vnitrofiremních procesů na řízení dokumentů bude jejich povinností ukládat dokumenty vymezené tímto nařízením také do této knihovny," doplnil brněnský mluvčí.